Working Beauty´s Mr Minion


"Mino"

HD:A     AD/ED: 0
 
*Bruks*
Uppflyttad lägre klass spår/
Promoted to lower class workingtrack
 
MH beskriven/Mentaly described
 
Ägare/Owner: Edit Holmqvist Tollheim, Storå
 

Mino 6 månader